Nastavení systému Android

1. Dotykem přesuňte obrazovku do HLAVNÍ NABÍDKY.

2. Stisknutím skryjete oblast tlačítek místní nabídky.Klepněte na horní a rozevírací část obrazovky a probuďte tlačítko místní nabídky.

3. Stisknutím zobrazíte všechny programy běžící na pozadí, kde můžete zavřít programy běžící na pozadí.

4. Dotykem posunete obrazovku a vrátíte se do předchozího rozhraní.

5. WIFI: Klepnutím otevřete rozhraní připojení WIFI, vyhledejte název WIFI, který potřebujete, a poté klikněte na připojení.

6. Využití dat: Klepnutím otevřete monitorovací rozhraní pro využití dat.Využití datového provozu si můžete prohlédnout v odpovídající datum.

7. Více: můžete zapnout nebo vypnout režim Letadlo, nastavit Tethering a přenosný hotspot.

8. Displej: Klepnutím otevřete rozhraní displeje.Můžete nastavit tapetu a velikost písma, zapnout nebo vypnout funkci video výstupu zařízení.

9. Zvuk a upozornění: Klepnutím otevřete rozhraní Zvuk a upozornění.Uživatel může nastavit budík, zvonek a tón kláves systému.

10. Aplikace: Klepnutím otevřete rozhraní aplikací.Můžete samostatně zobrazit všechny aplikace, které byly nainstalovány v počítači.

11. Úložiště a USB: Klepnutím otevřete rozhraní Úložiště a USB.Můžete vidět celkovou kapacitu a využití vestavěné paměti a rozšířené paměti.

12. Poloha: Klepnutím získáte informace o aktuální poloze.

13. Zabezpečení: Stisknutím nastavíte možnosti zabezpečení systému.

14. Účty: Klepnutím zobrazíte nebo přidáte informace o uživateli.

15. Google: Dotykem nastavíte informace o serveru Google.

16. Jazyk a vstup: Dotykem nastavíte jazyk systému, kolik dalších 40 jazyků si můžete vybrat a na této stránce můžete také nastavit systémový způsob zadávání.

17. Zálohování a resetování: Dotykem přepnete obrazovku do rozhraní Zálohování a resetování.Na této stránce můžete provádět následující akce:

① Zálohovat moje data: Zálohujte data aplikací, hesla WIFI a další nastavení na servery Google.
② Zálohovací účet: Je třeba nastavit zálohovací účet.
③ Automatické obnovení: Při opětovné instalaci aplikace obnovte zálohované nastavení a data.

18. Datum a čas: Klepnutím otevřete rozhraní Datum a čas.V tomto rozhraní můžete provádět následující akce:

① Automatické datum a čas: Můžete jej nastavit na: Použít čas poskytnutý službou / Použít čas poskytnutý systémem GPS / Vypnuto.
② Nastavit datum: Dotykem nastavíte datum, za předpokladu, že Automatické datum a čas musí být nastaveno na Vypnuto.
③ Nastavit čas: Dotykem nastavíte čas, za předpokladu, že Automatické datum a čas musí být nastaveny na Vypnuto.
④ Vyberte časové pásmo: Stisknutím nastavíte časové pásmo.
⑤ Use 24-hourfomat: Dotykem přepnete formát zobrazení času na 12hodinový nebo 24hodinový.

19. Usnadnění: Klepnutím otevřete rozhraní Usnadnění.Uživatelé mohou provádět následující operace:

① Titulky: Uživatelé mohou zapnout nebo vypnout titulky a nastavit jazyk, velikost textu a styl titulků.
② Gesta zvětšení: Uživatelé mohou tuto operaci zapnout nebo vypnout.
③ Velký text: Zapnutím tohoto přepínače zvětšíte písmo zobrazené na obrazovce.
④ Text s vysokým kontrastem: Uživatelé mohou tuto operaci zapnout nebo vypnout.
⑤ Zpoždění dotyku a podržení: Uživatelé si mohou vybrat ze tří režimů: Krátký, Střední, Dlouhý.

CHCETE S NÁMI PRACOVAT?